Lista dj'utent ativ

Costa a l'é na lista d'utent ch'a l'han avù n'atività qualsëssìa ant j'ùltim 30 di.

A l'é ancamin ch'a vëd na version memorisà ëd costa pàgina, che a peul esse veja fin a 2 di, 4 ore, 31 minutee 44 second.

Lista dj'utent ativ