Vai al contenuto

Proverbi piemontèis

Da Wikipedia.
Vos an lenga piemontèisa
Për amprende a dovré 'l sistema dle parlà locaj ch'a varda sì.

Costa-sì a l'é na pàgina dedicà ai tanti proverbi piemontèis. Për comodità a son an órdin alfabétich.

Lista 'd proverbi

[modìfica | modifiché la sorgiss]
 • A basta nen avèj rason, a venta trové chi ch'av la dà.
 • A caté quatr euj, a vende un.
 • A diso che a ciamé as perd mai gnente.
 • A gené minca di as va a compré.
 • A-i é nen bela scarpa ch'a ven-a nen savata.
 • A-i é nen ëd pì bel che na facia contenta.
 • A-i é pa basta 'd fen e 'd paja për stopeje la boca a la canaja.
 • A l'é bastansa sgnor col ch'as contenta ëd pòch.
 • A l'é mej aussesse da tàula con la fam che con la pansa tròp pien-a.
 • A l'é mej esse padron ëd na barca che capitani d'un bastiment.
 • A l'é mej n'aso viv che 'n dotor mòrt.
 • A l'é mej porté ij sòld an drogherìa ch'an farmacìa.
 • A l'é mej un cativ acòrdi che na bon-a sentensa.
 • A l'é mej un frangoj an man che na griva da lontan.
 • A l'é pì prest ciapà un busiard che un sòp.
 • A le pòrte dël Paradis san Michel a l'ha la balansa, tant ij bej coma ij brut, san Michel a pèisa tut.
 • A l'é un cativ mësté col ch'a manten nen l'ovrié.
 • Al pòver a-j manca 'l pan, a l'avar a-j manca tut.
 • A magg a ventrìa ch'a pissèisso gnanca ij rat.
 • Amor ëd padron e vin an fiasch, ancheuj l'é bon, doman l'é vast.
 • A na sa pì un mat a soa ca che un savi a ca 'd n'àutr.
 • An boca sarà a-i intra gnun-e mosche.
 • An bon-a companìa a-i é nen malinconìa.
 • Andoa a-i é tanti ch'a comando le còse a van com a peulo.
 • Ant ël mond l'un ciola l'àutr, ma mi son sempi l'àutr.
 • A otóber cròta e vin, as lasso nen da la sèira a la matin.
 • A paghé coma a meuire a-i é sèmper temp.
 • A pijé a bzògna core ma a paghé a bzògna andé adasi.
 • A San Clement (23 ëd novèmber) l'invern a buta ij dent.
 • A San Giaco e a Sant'Ana, la pieuva a l'é tanta mana.
 • A San Lorens (10 d'ost), l'uva a tenz.
 • A San Simon (28 d'otóber), la vantajin-a 'nt ël canton.
 • A Santa Catlin-a stërma le vache ant la cassin-a.
 • A Santa Madlen-a, la nos a l'é pien-a.
 • A Sant'Ana a cor l'eva për la pian-a.
 • A sbalia ëdcò 'l prèive a dì la mëssa.
 • Aso vej, bast neuv.
 • As peul nen avèj l'amel sensa avèj le mosche.
 • A stanta a së stanta.
 • A sto mond tut a ven a taj, fin-a j'onge a plé l'aj.
 • A val pì n'aso a ca soa che un dotor a ca d'àutri.
 • A venta nen chité 'd sëmné për paura dij passaròt.
 • A venta onze le roe dël chèr s'as veul nen ch'a schërzin-o.
 • Avril a l'ha tranta di, ma s'a pieuv trantun, a fa mal a gnun.
 • Avril bagnà, pan për tuta l'anà.
 • Bèiv dël bon vin e lassa andé l'eva al mulin.
 • Braje 'd tèila e mlon, a stèmber a son pì nen bon.
 • Bzògna adatesse a le circostanse: mangé 'd pan s'a-i é nen ëd pitanse.
 • Chi a l'é prudent a l'ha nen dëbzògn dij consèj ëd j'àutri.
 • Chi a nass bela as pòrta la dòta ant la scarsela.
 • Chi a nass ësfortunà a-j pieuv an sël cul s'a l'é setà.
 • Chi a sëmna për pieuva a sëmna pì d'erba che 'd gran.
 • Chi a stà për nijé a l'ha nen dëbzògn ëd consèj ma d'agiut.
 • Chi a veul caté ch'a cata sël mërcà, chi a veul vende ch'a venda a ca.
 • Col ch'a n'ha pòchi a va tard a fé la spèisa.
 • Con ij sòld e l'amicissia as romp ël còl ëd la giustissia.
 • Da Santa Catlin-a a Natal a-i é 'n mèis ugual.
 • Dije a na fomna ch'a l'é bela e 'l diav a-j lo arpet set vòlte.
 • Dzèmber geilà a va nen dëspresià.
 • Dzèmber tròp bel a marca pa 'n bon ann novel.
 • Ëd fam a l'é mai mòrtije gnun.
 • Ël lìber sarà a fa nen l'òm litrà.
 • Ël pan son a fà vnì mut.
 • Ël sol ch'as alva as alva për tuti.
 • Ël tòrt a l'é un bel fieul ma a-j é gnun ch'as lo pija.
 • Ël vent a intra mai andoa a peul nen seurte.
 • Eva 'd giugn a ruin-a 'l muliné.
 • Fërvé a l'é curt, ma s'as gira andré a l'é pes d'un turch.
 • Fërvé a l'é 'l mèis che le fomne a parlo pì pòch.
 • Fiòca 'd fërvé a buta pòch gran ant ël grané.
 • Fiòca dzembrin-a a dura fin ch'a dura la brin-a.
 • Gené a fà 'l pecà e magg a l'é ancolpà.
 • Gené pòver d'eva a fà 'l paisan rich.
 • Gené s'a pieuv o fiòca, carestìa nen pòca.
 • Giugn travajeur a pòrta a ca 'l boneur.
 • Ij temporaj ëd San Pé a fan tramolé.
 • Ij vej a pianto la vigna e ij giovo a vendëmmio.
 • La blëssa a va e ven ma la bontà as manten.
 • La fiòca an sla feuja l'invern a dà pì nen neuja.
 • La fiòca 'd Santa Catlin-a a varca pì nen la sima.
 • L'amis a venta coregg-lo an segret e laudelo an pùblich.
 • La ròba sgairà a l'é bon-a për gnun.
 • La pieuva 'd magg a fa chërse l'erba e calé 'l gran.
 • La sal a l'é ël condiment dij pòver.
 • L'aso ch'as conòss nen a chërd d'esse un caval.
 • L'avar a fa come l'aso ch'a pòrta 'l vin e a bèiv l'eva.
 • La boca a l'é nen ëstraca s'a sà nen ëd vaca (sensa finì ëd mangé con un tòch ëd formagg)
 • La rason as da a j'aso.
 • La tempesta 'd magg a pòrta via vin, pan e formagg.
 • Le lej ëd Turin a duro da la sèira a la matin.
 • Le paròle a son com le cirese: un-a a tira l'àutra.
 • L'eva dòp San Bartromé a l'é mach pì bon-a për lavesse ij pé.
 • Luj bel, pronta ij botaj.
 • Lun-a neuva për tre di a preuva.
 • Martin cit a l'é mòrt për ij fastudi dj'àutri.
 • Mentre 'l can as grata la levr a scapa.
 • Minca uss a l'ha sò tabuss.
 • Na pieuva 'd fërvé a val ël giuss dl'aliamé.
 • Novèmber a va an campagna e a dëspeuja la castagna.
 • 'N pòch d'onestà a stà bin ëdcò a ca dël diav.
 • Përchè l'amicissia a tegno a-i va 'n sistin ch'a vajo e l'àutr ch'a vegno. (Proverbi canavzan)
 • Për conòsse 'n furb a-i va 'n furb e mes.
 • Për la companìa a l'é mariasse 'dcò un prèive.
 • Për San Matìa la tèra a fìa.
 • Për San Michel la marenda a vòla 'n cel.
 • Për tuti ij Sant (1m ëd novèmber), maniòt e guant.
 • Për un trist, sent na patiss.
 • Polenta, polentà, pansa pien-a e mal mangià.
 • Prima 'd dé 'd bon consèj a venta dé 'd bon esempi.
 • Quand a-i nass un fieul la ca a l'é pontalà.
 • Quand a tron-a a stèmber, ël vin a versa dal botal.
 • Quand che Superga a l'ha 'l capel, ò ch'a fà brut ò ch'a fà bel. E cand che 'l capel a 'l l'ha nen d'autut ò ch'a fa bel ò ch'a fa brut.
 • Quand a pieuv d'agost, a pieuv amel e most.
 • Quand as compra a-i va na bon-a vista.
 • San Giaco a versa la cossa e Sant'Ana a ampiniss la tan-a.
 • San Pàul e San Pé piovos, për tranta di a son danos.
 • Santa Bàrbara e San Simon, liberene da la lòsna e dal tron!
 • S'a pieuv a la Madòna a l'é 'ncora bon-a.
 • S'a pieuv a San Bartromé a val pì nen në dné.
 • S'a pieuv a San Bernard a l'é già tròp tard.
 • S'a pieuv a San Filip ël vignolant as fa rich.
 • S'a pieuv a San Gal, sent di sensa fal.
 • S'a pieuv a San Gorgòni, tut l'otogn a l'é 'n grand demòni.
 • S'a pieuv a San Lorens a l'é 'ncora a temp.
 • S'a pieuv a San Medard për quaranta di a na fa part.
 • S'a pieuv a San Ròch a l'é bon-a 'ncora 'n pòch.
 • S'a pieuv a Santa Cros, a-i robata tute le nos.
 • S'a pieuv ël di dl'Assension a fa tanta eva e pòch baron.
 • S'a pieuv ël quìndes d'agost, tanta melia e tant most.
 • Se 'd mars a tron-a, botaj e arbi catoma.
 • Se ij giovo a savèisso e ij vej a podèisso!
 • Se l'alba a l'é bruta a San Michel, otóber a sarà pì brut che bel.
 • Se San Michel as bagna j'ale, a pieuv fin-a a Natal.
 • Tant l'amor, com la mnestra 'd faseuj, a veulo në sfògh.
 • Testa càuda e pé càud.
 • Trist col rat ch'a l'ha mach un përtus.
 • Tute le vòlte ch'as rij as gava 'n ciò da la cassia.
 • Un pare a manten set fieuj e set fieuj a manten-o nen un pare.
 • Veuja o nen veuja, Avril a veul soa feuja.