Stamp:Drit ëscadù

Da Wikipedia.

{{{Tìtol}}} Sta figura-sì a l'é stàita creà an Italia e adess a resta ëd domini pùblich, për via che sò drit d'autor a son scadù. Conforma a la Laj n.633 dij 22 d'Avril dël 1941, peui modificà da la Laj n. 128 dij 22 ëd Magg dël 2004, artìcoj 87 e 92, le fotografìe an general quand a resto nen artìstiche, le riprodussion d'euvre d'art figurativa e ij fotograma dle pelìcole dël cine a ven-o ëd domini pùblich a anandiesse dal prinsipi dl'ann solar ch'a-i ven dapress ai vint agn da 'nt la data ëd publicassion.